לוגו אוניברסיטת חיפה

Prof. Miriam Ben-Peretz

(of blessed memory) 1927-2020

לוגו הפקולטה לחינוך

Research Interests

  1. Curriculum development and evaluation

  2. Teacher thinking

  3. Teacher education and professional development

  4. Policy making in education

  5. Policy making in education

  6. Jewish education