לוגו אוניברסיטת חיפה

Prof. Miriam Ben-Peretz

(of blessed memory) 1927-2020

לוגו הפקולטה לחינוך

Offices in University Academic Administration (such as Head of Department, Dean, participation in principal committees, etc.)