לוגו אוניברסיטת חיפה

Prof. Miriam Ben-Peretz

(of blessed memory) 1927-2020

לוגו הפקולטה לחינוך

Academic Rank and Tenure in Institutions of Higher Education